En mötesplats för

konst, teater, musik, film

och dans i Höör

Aktiviteterna i Kulturhusets Anders riktar sig till alla åldrar. Konserter, konstutställningar och barnteater är en del av allt som kan upplevas under året.


Kulturhuset Anders drivs av den ideella Föreningen Anders sedan 1987 och är i ständig utveckling.

Flera andra föreningar har regelbunden verksamhet i huset som till exempel Höörs Musiksällskap, Bio Vision och Höörs Konstförening.Kulturhuset kan hyras för konserter, föreläsningar, kurser med mera.Läs mer om du blir medlem

Om huset


Året är 1985. Håkan Anderssons järnhandel på Storgatan 1 är sedan flera år nedlagd. Tillhörande magasinsbyggnad i kvarteret Anders förfaller. Ska den rivas?

Föreningen Anders ∙ c/o musikskolan ∙ Box 53 ∙ 243 21 HÖÖR

Besöksadress: Stenskogsvägen 2 ∙ Höör

Tel: 0413-28286 ∙ Mejl: kulturhusetanders@hoor.se 

www.kulturhusetanders.se ∙ www.facebook.com/kulturhusetanders